I snapphanebyggden i norra Skåne, fyra kilometer väster om Lönsboda, ligger ett pittoreskt torp som består av fyra byggnader, inredda till museum. Torpet ligger i direkt anslutning till naturmuséet "Svarta Bergen".
Innan torpet blev museum var det ett självförsörjande hushåll där man odlade jorden och levde av det djuren och naturen gav. 1926 flyttade familjen Svensson till torpet och tog över ägorna. Här levde familjen Svensson fram till yngste sonen, Stig, gick bort, 2011.
1941 fick Stig sitt första dragspel och i mitten på 60-talet började han samla på dragspel av olika slag och nu finns det ca: 700 dragspel och många andra instrument i instrumentsamlingen. Dragspelen och de andra instrumenten finns att se i ett av husen runt torpet.
Senare började Stig även samla på andra föremål. Klockor, verktyg och allmoge blev ett stort intresse. Stig och hans syster, Elsa, åkte ofta runt på auktioner och samlade på sig, numera antika, föremål som de sedan ställde ut i uthusen som hör till torpet. Elsa samlade på sig en hel del porslin och kläder som även de finns att se i muséets lokaler.
2011 gick Stig bort och lämnade över sitt museum till Ingrid och Carl-Ivar som idag driver det i Stigs anda.
Muséet går att besöka året om, öppettiderna är efter överenskommelse och entréavgiften är 30:-. Vill ni besöka muséet är det bara att ringa och boka en tid.
Välkomna till muséet som tar er från 1600-talet till nutid!